Banner comp

Hoe te bestellen:

U kunt uw bestelbriefje in de brievenbus doen op Zoom 32,
AA-landen Zwolle, Cederlaan 31 Berkum of Beltenweg 3 Westenholte.

Of door mailen naar: afrika2007zwolle@hotmail.com  Vergeet uw naam en adres niet te vermelden
of  per telefoon: 06 -19796025

Het verschuldigde bedrag kan
worden overgemaakt naar rekeningnr.
NL58INGB0004395889 ten
name van Stichting Afrika 2007
met vermelding van: “compostactie”
en uw adresgegevens.
Bij afname van 4 zakken of meer
geldt een korting van € 0,25 per zak.

U kunt bestellen tot uiterlijk 8 maart.
Wij bezorgen op zaterdag 13 maart 2021 vanaf 10 uur.

Gelieve nog niet via de webshop te bestellen, deze is nog niet actief!